Chính sách bảo mật

Chúng tôi là ai

Siêu Thị Tiền là trang web chuyên tư vấn tài chính, tín dụng và giới thiệu cho những khách hàng có nhu cầu vay vốn hoặc đang cần tài chính gấp. Chúng tôi chỉ tư vấn cho khách hàng trong nước, hoạt động trong nước. Ngoài ra, tất cả hoạt động của chúng tôi chỉ có trên hệ thống website.

Địa chỉ website : https://sieuthitien.net

Bình luận

Khi khách hàng truy cập vào trang web chúng tôi đều có thể bình luận ở dưới những bài viết, hình ảnh.. Những bình luận đó được hệ thống trang web chúng tôi tự động thu thập thông tin về bình luận đó và cả địa chỉ IP. Tất cả khách hàng đều được thu thập thông tin như nhau.

Cookies

Khi khách hàng muốn bình luận trên trang web của chúng tôi. Tất cả những khách hàng đã đăng nhập trước đó đều đã lưu lại hết thông tin cá nhân trên Cookies của website. Chính vì vậy, khách hàng không phải nhập các thông tin như tên và địa chỉ email của mình.

Hệ thống cookie của chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin cơ bản về khách hàng, khi khách hàng muốn đóng thì chỉ cần tắt trình duyệt là xong.

Nội dung nhúng từ website khác

Khi khách hàng truy cập vào trang web của chúng tôi mà thấy những video, hình ảnh, bảo viết…bị nhúng nội dung hoặc liên kết với các trang web. Khách hàng có thể truy cập những trang web đấy bình thường như khi mọi người truy cập trang web khác vậy. Những trang web đấy tuyệt đối an toàn cho tất cả khách hàng.

Dữ liệu tồn tại bao lâu

Tất cả nhưng thông tin về khách hàng và bình luận của khách hàng được hệ thống trang web của chúng tôi lưu dữ là vô thời hạn, trừ khi trang web của chúng tôi bị đóng. Những bình luận của khách hàng sẽ được tự động cập nhật mà không phải thông qua xét duyệt như những trang web khác.

Chia sẻ thông tin

Tất cả những thông tin về trang web và khách hàng khi truy cập vào đây đều được chúng tôi lưu giữ nội bộ và những thông tin đó tuyệt đối giữ kín không có chia sẻ ra bên ngoài.

Ngoài ra, những thông tin cá nhân của khách hàng được chúng tôi bảo mật tuyệt đối, không bao giờ để bên thứ 3 biết thông tin của khách hàng, trừ khi nào khách hàng cho phép chúng tôi làm đều đó.

Cam kết an toàn

Những thông tin về giao dịch khách hàng của chúng tôi trên website luôn được bảo vệ bằng hệ thống bảo mật SSL. Chính vì vậy tất cả những thông tin khách hàng được bảo vệ an toàn 100%. Chúng tôi cam kết với khách hàng không cho chuyện bên thứ 3 khai thác thông tin và theo dõi thông tin của khách hàng.

Chúng tôi không quan tâm khách hàng làm công việc gì, giới tính ra sao, độ tuổi hay địa vị… tất cả đến với chúng tôi luôn luôn được tôn trong và thông tin cá nhân của khách hàng cũng vậy.